بازگشت

گارانتی بازگشت

بازگشت نرم‌افزار

برای آشنایی با نرم‌افزار هیچ چیز بهتر از این نیست که بصورت عملی با نرم‌افزار کار کتید! بنابراین از ابتدای سال ۱۳۹۸ گارانتی بازگشت برای نرم‌افزار سامانه آموزشگاه‌های رانندگی فعال شده است.


  • امکان استفاده کامل از نرم‌افزار وجودخواهد داشت.
  • تا ۳۰ روز پس از راه‌اندازی و یا خرید، امکان بازگشت نرم‌افزار به هر دلیل و بدون هیچ سئوالی خواهد بود.
  • بدیهی است، هزینه خدمات رایگان انجام شده، مانند آموزش یا ارسال و ... از هزینه بازگشتی کسر خواهد شد.
  • در صورت بازگشت، اطلاعات شما امحا خواهد شد و شرکت مسئولیتی در قبال آن نحواهد داشت.
  • تا لحظه نگارش این متن هیچ نرم‌افزاری بازگشت نشده است :)

سفارش دهید:

جهت دریافت نرم‌افزار، نام و نام خانوادگی، نام آموزشگاه، شهرستان و نشانی ایمیل جهت دریافت فایل را به شماره ۲۲۹۲۷۷۱۰ (۰۲۱) و پیامک و یا به شماره ۲۲۹۲۷۷۱۰ (۰۹۰) تلگرام نمایید.