مشتـریان ما ...

سامانه‌ای‌ها ...

حضور بیش از یک دهه در صنعت نرم‌افزار، بدون رضایت و پشتیبانی مشتریان امکان پذیر نخواهد بود و همیشه به خاطر این موضوع سپاسگزار بوده‌ایم. همواره تلاش کرده‌ایم که به دقت به نظرات کاربران و خواسته‌های تک تک اهمیت دهیم و باور داریم نرم‌افزار همچون یک انسان تکامل پیدا می‌کند و این شالوده تفکر ما در توسعه نرم‌افزار «سامانه» بوده است. به رسم یادبود و با افتخار اسامی مشتریان این نرم‌افزار را بر اساس حروف الفبایی در فهرست زیر ارائه می‌کنیم.

آموزشگاه‌های هوشمند (عضو طرح)

آموزشگاه‌های هوشمند، آموزشگاه‌هایی هستند که کلیه فرآیند آموزشی، بصورت الکترونیکی و هوشمند به هنرجویان ارائه می‌شود. این آموزشگاه‌ها بر اساس پلتفورم نمادیس کلیه خدمات شامل ثبت‌نام، حسابداری و مالی، اطلاع‌رسانی، دوره‌های تئوری، دوره‌های عملی شهری، آزمون‌ها، آمارها را بصورت حضوری و یا اینترنتی ارائه می‌کنند. فهرست این آموزشگاه بصورت الفبایی بصورت زیر است:

* نمایش به ترتیب الفبایی است.
آموزشگاه‌های مجهز به سیستم اتوماسیون آموزشگاه رانندگی «سامانه»

آموزشگاه‌های زیر فهرست آموزشگاه‌هایی است که از نرم‌افزار «سامانه» استفاده می‌کنند:

 • آموزشگاه رانندگی ۱۱۰استان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی آذراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی آراماستان البرز، کرج
 • آموزشگاه رانندگی آرماناستان خوزستان، آبادان
 • آموزشگاه رانندگی آریااستان آذربایجان غربی، پیرانشهر
 • آموزشگاه رانندگی آزادیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی آزمایشاستان تهران، اسلامشهر
 • آموزشگاه رانندگی آزمایشاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی آسماناستان تهران، پردیس
 • آموزشگاه رانندگی آسماناستان مرکزی، محلات
 • آموزشگاه رانندگی آهنگاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی ابوالفضلاستان کرمان، بم
 • آموزشگاه رانندگی اتحاداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی اتحاد داوریاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی اترکاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی احتیاطاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی احساناستان مرکزی، اراک
 • آموزشگاه رانندگی ادیباستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی ارادتیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی ارغواناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی اسفنداستان گلستان، گنبد کاووس
 • آموزشگاه رانندگی اطلساستان تهران، پردیس
 • آموزشگاه رانندگی افروزاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی افشاراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی اقدسیهاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی البرزاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی البرزاستان خوزستان، دزفول
 • آموزشگاه رانندگی امیداستان گلستان، آق‌قلا
 • آموزشگاه رانندگی امیراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی امیراستان خوزستان، ماهدشت
 • آموزشگاه رانندگی امیراستان مازندران، نور
 • آموزشگاه رانندگی امیرکبیراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی امیناستان آذربایجان شرقی، اهر
 • آموزشگاه رانندگی امیناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی امینباناستان همدان، همدان
 • آموزشگاه رانندگی ایثارگراناستان کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج
 • آموزشگاه رانندگی ایراناستان البرز، ساوجبلاغ-نظرآباد
 • آموزشگاه رانندگی ایراناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی ایران تعلیماستان خوزستان، دزفول
 • آموزشگاه رانندگی ایرانیاناستان خراسان رضوی، تربت حیدریه
 • آموزشگاه رانندگی ایماناستان خوزستان، اهواز
 • آموزشگاه رانندگی ایمن ترافیکاستان گلستان، گرگان
 • آموزشگاه رانندگی باراناستان کرمانشاه، کرمانشاه
 • آموزشگاه رانندگی باغستاناستان شهریار، تهران
 • آموزشگاه رانندگی به‌صبااستان سمنان، شاهرود
 • آموزشگاه رانندگی بهاراستان گلستان، گرگان
 • آموزشگاه رانندگی بهراناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی بهکاماستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی پارساستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی پارسااستان گلستان، گنبد
 • آموزشگاه رانندگی پارسیاناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی پارسیاناستان لرستان، خرم‌آباد
 • آموزشگاه رانندگی پازوکیاستان تهران، پاکدشت
 • آموزشگاه رانندگی پردیساستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی پردیساناستان تهران، پردیس
 • آموزشگاه رانندگی پرستواستان تهران، ورامین
 • آموزشگاه رانندگی پورزاداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی پوریااستان بوشهر، اهرم
 • آموزشگاه رانندگی پولادزادهاستان کهگیلویه و بویر احمد، گچساران
 • آموزشگاه رانندگی پویااستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی پیاماستان مازندران، چالوس
 • آموزشگاه رانندگی پیروزاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی پیروزاستان تهران، اسلامشهر
 • آموزشگاه رانندگی پیناراستان گیلان، تالش
 • آموزشگاه رانندگی پیک تعلیماستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی تدیناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی تعاونیاستان گیلان، تالش
 • آموزشگاه رانندگی تقویاستان کهگیلویه و بویر احمد، چرام
 • آموزشگاه رانندگی تهرانیاناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی ثابتاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی جانبازاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی جتاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی جعفریاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی جهان‌بیناستان گلستان، گرگان
 • آموزشگاه رانندگی جواناستان بوشهر، بوشهر
 • آموزشگاه رانندگی جواناستان مرکزی، ساوه
 • آموزشگاه رانندگی چراماستان کهگیلویه و بویراحمد، چرام
 • آموزشگاه رانندگی حاتماستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی حافظاستان زنجان، ابهر
 • آموزشگاه رانندگی حسینیاستان کهگیلویه و بویراحمد، گچساران
 • آموزشگاه رانندگی حمیداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی حمیداستان خوزستان، ماهشهر
 • آموزشگاه رانندگی حکیمیهاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی حیدریاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی خلیج فارساستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی خلیج‌فارساستان هرمزگان، بندرعباس
 • آموزشگاه رانندگی خیاماستان خراسان رضوی، نیشابور
 • آموزشگاه رانندگی دانشاستان فارس، جهرم
 • آموزشگاه رانندگی دانشاستان مازنداران، بابل
 • آموزشگاه رانندگی دانیالاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی دانیالاستان خوزستان، آبادان
 • آموزشگاه رانندگی دلیجاناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی دهخدااستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی دولتاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی راداستان البرز، کرج
 • آموزشگاه رانندگی راداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی رازاستان خراسان شمالی، راز
 • آموزشگاه رانندگی راگااستان تهران، شهرری
 • آموزشگاه رانندگی راهنمااستان چهارمحال و بختیاری، لردگان
 • آموزشگاه رانندگی رحیمیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی رفیعاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی رودکیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی روزبهاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی روی دلاستان بوشهر، بوشهر
 • آموزشگاه رانندگی ساحلاستان گیلان، لشت‌نشاء
 • آموزشگاه رانندگی سپهراستان البرز، هشتگرد
 • آموزشگاه رانندگی ستارهاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی ستارهاستان تهران، پاکدشت
 • آموزشگاه رانندگی سعدیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی سعیداستان خراسان شمالی، راز
 • آموزشگاه رانندگی سعیداستان خوزستان، اهواز
 • آموزشگاه رانندگی سلاماستان یزد، یزد
 • آموزشگاه رانندگی سمنداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی سوراناستان کهگیلویه و بویراحمد، دوگنبدان
 • آموزشگاه رانندگی سوم شعباناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی سینااستان خراسان رضوی، کاشمر
 • آموزشگاه رانندگی شاهیناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی شایاناستان خوزستان، گتوند
 • آموزشگاه رانندگی شبنماستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی شریفیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی شلمچهاستان تهران، قرچک
 • آموزشگاه رانندگی شمساستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی شمساستان تهران، بومهن
 • آموزشگاه رانندگی شهاباستان فارس، استهبان
 • آموزشگاه رانندگی شهاباستان گلستان، بندر ترکمن
 • آموزشگاه رانندگی شهاباستان کرمان، کرمان
 • آموزشگاه رانندگی شهرک آزمایشاستان گیلان، رشت
 • آموزشگاه رانندگی صادقاستان تهران، شهرقدس
 • آموزشگاه رانندگی صادقاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی صالحیاستان تهران، پرند
 • آموزشگاه رانندگی صدرااستان البرز، کرج
 • آموزشگاه رانندگی صدفاستان تهران، لواسان
 • آموزشگاه رانندگی صدفاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی صفریاستان کرمانشاه، سرپلذهاب
 • آموزشگاه رانندگی طیاراستان اردبیل، اردبیل
 • آموزشگاه رانندگی عارفاستان خراسان رضوی، کاشمر
 • آموزشگاه رانندگی عدالتاستان کرمان، کهنوج
 • آموزشگاه رانندگی عربیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی عزیززاده شرقاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی عصر ظهوراستان کرمان، کرمان
 • آموزشگاه رانندگی عقاباستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی علیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی فؤاداستان کردستان، کامیاران
 • آموزشگاه رانندگی فجراستان گیلان، رضوان‌شهر
 • آموزشگاه رانندگی فجراستان یزد، اردکان
 • آموزشگاه رانندگی فردوساستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی فردوسیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی فرهنگاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی فرهنگاستان گلستان، گرگان
 • آموزشگاه رانندگی فروزاناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی فلقاستان البرز، هشتگرد
 • آموزشگاه رانندگی فلقاستان البرز، ساوجبلاغ
 • آموزشگاه رانندگی فیروزهاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی قائماستان همدان، همدان
 • آموزشگاه رانندگی قدسیهاستان مازندران، بابل
 • آموزشگاه رانندگی قصراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی گاندیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی گلستاناستان گلستان، کلاله
 • آموزشگاه رانندگی گیلانهاستان گیلان، رشت
 • آموزشگاه رانندگی مارلیکاستان گیلان، رودبار
 • آموزشگاه رانندگی ماغراستان کهکیلویه و بویر احمد، بهمئی
 • آموزشگاه رانندگی ماندانااستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی ماهاناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی محتوم قلی فراغیاستان گلستان، آق‌قلا
 • آموزشگاه رانندگی محسناستان تهران، پاکدشت
 • آموزشگاه رانندگی محمداستان مازندران، ساری
 • آموزشگاه رانندگی محمدیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی محمدیاستان همدان، تویسرکان
 • آموزشگاه رانندگی محکاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مرکزیاستان خراسان رضوی، مشهد
 • آموزشگاه رانندگی مریخاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مصطفیاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی معراجاستان مازنداران، نوشهر
 • آموزشگاه رانندگی ملتاستان ،
 • آموزشگاه رانندگی منصوراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مهاجراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مهارتاستان تهران، اسلامشهر
 • آموزشگاه رانندگی مهارتاستان خوزستان، هویزه
 • آموزشگاه رانندگی مهتاباستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مهدیاستان اصفهان، اردستان
 • آموزشگاه رانندگی مهدیاستان تهران، چهاردانگه
 • آموزشگاه رانندگی مهراستان گلستان، گرگان
 • آموزشگاه رانندگی مهر مهیناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مهرآباداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مهراناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مهراناستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی مهراناستان یزد، یزد
 • آموزشگاه رانندگی موعوداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی میثاقاستان گیلان، فومن
 • آموزشگاه رانندگی میرداماداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی میلاداستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی نساءاستان گیلان، فومن
 • آموزشگاه رانندگی نشاطاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی نگیناستان یزد، یزد
 • آموزشگاه رانندگی نمونهاستان خوزستان، دزفول
 • آموزشگاه رانندگی نویداستان اردبیل، اردبیل
 • آموزشگاه رانندگی نویناستان خوزستان، دزفول
 • آموزشگاه رانندگی نیلوفراستان تهران، باقرشهر
 • آموزشگاه رانندگی هادیاستان اردبیل، اردبیل
 • آموزشگاه رانندگی هدایتاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی هدفاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی هدفاستان گیلان، رشت
 • آموزشگاه رانندگی هلالیاستان خوزستان، سوسنگرد
 • آموزشگاه رانندگی همااستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی همراهاناستان تهران، شهرقدس
 • آموزشگاه رانندگی هنگاماستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی هومناستان گیلان، پره‌سر
 • آموزشگاه رانندگی هیوااستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی وارنااستان تهران، قرچک
 • آموزشگاه رانندگی وحیداستان خوزستان، بهبهان
 • آموزشگاه رانندگی ولیعصراستان آذربایجان شرقی، مراغه
 • آموزشگاه رانندگی ولیعصراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی ونکاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی کادوساستان گیلان، رشت
 • آموزشگاه رانندگی کاسپیناستان گیلان، سیاهکل
 • آموزشگاه رانندگی کالجاستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی کوثراستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی کوثراستان یزد، یزد
 • آموزشگاه رانندگی کولاکاستان خوزستان، دزفول
 • آموزشگاه رانندگی کوهساراستان گیلان، رشت
 • آموزشگاه رانندگی کیاناستان کهگیلویه و بویراحمد، گچساران
 • آموزشگاه رانندگی کیمیااستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی یاساستان تهران، تهران
 • آموزشگاه رانندگی یگانهاستان البرز، هشتگرد

* آموزشگاه‌هایی که مشخصات آنها در فهرست بالا ثبت نشده است، جهت ثبت با شماره ۲۲۹۲۷۷۱۰ (۰۲۱) تماس بگیرند.